Każdemu według tego,
co przyznaje mu prawo

Chaim Perelman, O sprawiedliwości

Partnerzy zarządzający
Starsi prawnicy
Prawnicy
Prawnicy współpracujący
Sekretariat i administracja

Nasz zespół

Partner

adw. Jerzy Kwaśniewski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenaskim (Københavns Universitet), ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. W 2007 roku, po zakończeniu stypendium w Danii, dołączył do młodego zespołu naszej kancelarii, stając się niebawem trzecim wspólnikiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych, w sprawach z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, dóbr osobistych. Doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom przedsiębiorców. Reprezentował obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych postępowaniach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczył w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości, w tym do Rady ds. Strategii Modernizacji Obszaru Sprawiedliwości w Polsce oraz Rady Ochrony Autonomii i Życia Rodzinnego. Od 2017 r. członek rządowego Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także członek International Association of Genocide Scholars, International Bar Association (m. in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Prezes Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”, wiceprezes Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, Wiceprezes Związku Stowarzyszeń „Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej”, Wykładowca i Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

Partner

adw. Grzegorz Parchimowicz

Adwokat. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobył dzięki pracy w renomowanych kancelariach prawniczych. Doradzał w procesie restrukturyzacji i prywatyzacji największych przedsiębiorstw, współpracując z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, funduszami inwestycyjnymi oraz bankami. W 2005 roku wraz z Martą Kaczan-Parchimowicz zainwestował swój czas i doświadczenie w budowę nowej jakości - zespołu, który dzisiaj tworzy naszą kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze struktur kapitałowych i transakcji, nadzoruje windykację oraz osobiście kieruje praktyką korporacyjną, inwestycyjną i bankową, włącza się w najbardziej złożone procesy gospodarcze naszych klientów. Zaangażowany w sprawy z zakresu zarządu nieruchomości, w tym w obsługę największych spółdzielni. Obecnie członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Włada językiem angielskim.

Partner

r. pr. Marta Kaczan - Parchimowicz

Radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe z dziedziny prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w renomowanych kancelariach prawniczych. W 2006 roku wraz z Grzegorzem Parchimowiczem zainaugurowała działalność naszej kancelarii, dając początek zespołowi P&K. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Naszych klientów reprezentowała przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak również w pracach międzynarodowych organizacji branżowych. Współpracuje z organizacjami zbiorowego zarządzania i zrzeszeniami twórców. Włada biegle językiem angielskim i francuskim.

r.pr. Katarzyna Bańkowska

adw. dr Klaudia Gawlik-Bugańska

ks. dr Jarosław Krzewicki

r.pr. Jakub Słoniowski

r.pr. Krystian Owczarek

r.pr. Wawrzyniec Knoblauch

adw. Daria Przybylska

apl. adw. Katarzyna Piwowarska

adw. Patrycja Latos

adw. Agata Pęzik

r.pr. Patrycja Gryffin-Knoblauch

adw. Marzena Warpechowska

Damian Tarnowski

apl. radc. Bartosz Malewski

apl. adw. Robert Czarnowicz

apl. adw. Grzegorz Górka

Beata Trochanowska

Dominik Owsianka

adw. Paweł Szafraniec

Agnieszka Łaba

Obszary praktyk

Zachęcamy do kontaktu