Oddajcie każdemu to,
co mu się należy

List św. Pawła do Rzymian (Rz 13,7)

Seminarium „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”

Kancelaria Parchimowicz i Kwaśniewski wraz z Uczelnią Collegium Intermarium i Stowarzyszeniem Koalicji Polonii Amerykańskiej zapraszają na seminarium pt. „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”. Wydarzenie dotyczy trudności, z jakimi spotykają się od wielu lat Polacy mieszkający w USA i pobierający emeryturę zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.

Państwa, będące podmiotami prawa międzynarodowego, zawierają między sobą szereg umów wielostronnych i dwustronnych. Przykładem tego rodzaju praktyki są umowy o zabezpieczeniu społecznym. Umowy te regulują warunki świadczeń emerytalnych osób uprawnionych do ich pobierania na podstawie przepisów obydwu państw. Rzeczpospolita Polska również w praktyce relacji międzynarodowych związana jest wieloma umowami bilateralnymi, które tę tematykę regulują. Szczególnym tego przykładem jest umowa o zabezpieczeniu społecznym zawarta ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Z uwagi na brzmienie umowy, będące wypadkową funkcjonujących w obu państwach systemów ubezpieczeń społecznych i interpretację kryterium „korzystności” przez pryzmat nominalnej wysokości emerytury, członkowie Polonii amerykańskiej, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych zarówno w Polsce, jak i w USA, spotykają się z problemem obniżania emerytury amerykańskiej, wskutek przyznania emerytury polskiej w pełnej wysokości.

Źródłem tego problemu jest mechanizm zwany klauzulą Windfall Elimination Provision (WEP) [klauzula eliminująca nadmierne świadczenia], który został uchwalony w ramach Social Security Amendments of 1983 (Public Law 98-21). WEP powoduje odmienne naliczanie wysokości świadczenia emerytalnego przyznawanego przez amerykański organ emerytalny SSA dla osób, które pobierają jednocześnie dwa takie świadczenia – jedno świadczenie wypracowane w systemie Social Security i drugie świadczenie wypracowane poza tym systemem – np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznym lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (emerytura w wysokości pełnej).

W efekcie amerykańska emerytura uprawnionego, któremu przyznano jednocześnie świadczenie emerytalne wypracowane w Stanach Zjednoczonych np. w wysokości $1 036,80 oraz w Polsce w minimalnej wysokości, może zostać obniżone o $150.

Kolejne próby rozwiązania tego palącego problemu Polonii rozbijały się o polskie orzecznictwo oraz decyzje uprawnionych organów.

W tej sytuacji środowiska polonijne zrzeszone w Koalicji Polonii Amerykańskiej oraz Collegium Intermarium postanowiły podjąć temat i w otwartej debacie ekspertów zastanowić się nad najwłaściwszym rozwiązaniem.


Program seminarium

  1. Przywitanie gości przez prezesa Stowarzyszenia Koalicji Polonii Amerykańskiej Pana Leszka Pawlika;
  2. Przedstawienie przez adw. Jerzego Kwaśniewskiego opinii prawnej przygotowanej przez Parchimowicz i Kwaśniewski Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych;
  3. Wystąpienie mec. dr Marii Szonert-Biniendy o aspektach prawno-społecznych emerytur Polonii Amerykańskiej;
  4. Wyświetlenie nagrań wideo świadectw osób, których problem emerytur proporcjonalnych dotyka na co dzień;
  5. Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości;
  6. Zakończenie seminarium.

23 września, godz. 10:00

Aula Collegium Intermarium

ul. Bagatela 12 – III piętro

Publikacja
Seminarium „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”
Czytaj dalej >
Publikacja
Szkolenie: „Aktualne wyzwania prawne dla podmiotów kościelnych związane z ochroną danych osobowych”
Czytaj dalej >
Publikacja
Oferta pracy – kierownik administracyjny filii/asystent wspólnika kancelarii
Czytaj dalej >

Zachęcamy do kontaktu