Oddajcie każdemu to,
co mu się należy

List św. Pawła do Rzymian (Rz 13,7)

Szkolenie: „Aktualne wyzwania prawne dla podmiotów kościelnych związane z ochroną danych osobowych”

Kancelaria Parchimowicz i Kwaśniewski zaprasza na szkolenie pt. „Aktualne wyzwania prawne dla podmiotów kościelnych związane z ochroną danych osobowych”.


Termin: 5 października 2022 r., w godz. 9.00 – 17.00
Miejsce: Uczelnia Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12, 00-588 Warszawa


Szkolenie obejmować będzie tematykę dotyczącą właściwego zastosowania prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego do wybranych sfer aktywności podmiotów kościelnych, w tym zapewnienia opieki duszpasterskiej w placówkach medycznych, publikowaniu informacji o osobach w sprawach objętych sądownictwem kościelnym oraz nowych obowiązków podmiotów kościelnych wynikających z projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Każdy z tematów zostanie omówiony w dwóch wystąpieniach tj. ogólnym wprowadzającym w konkretne zagadnienie prawne oraz drugim odnoszącym się do ochrony danych osobowych w omawianej kwestii.


Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje sekretariat Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski najpóźniej do dnia 28 września 2022 r. Zapisać się można pisząc na adres e-mail: szkolenia@pk-law.pl.


Opłata szkoleniowa wynosi 500 zł. Dane do płatności zostaną przekazane w wiadomości mailowej potwierdzającej rejestrację zgłoszenia.

Szkolenie rozpoczyna cykl spotkań dotyczących bieżących wyzwań prawnych stojących przed podmiotami kościelnymi.

Wykłady będą miały charakter praktyczny oraz uwzględniać będą prawo własne Kościoła katolickiego oraz regulacje prawa powszechnie obowiązującego, w tym projekt nowelizacji Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 13 marca 2018 r. oraz nowe regulacje prawa świeckiego.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, prawa wyznaniowego oraz innych poruszanych tematów. Do poszczególnych tematów zostali wybrani prawnicy praktycy znający specyfikę omawianych zagadnień.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób pełniących funkcje inspektorów lub koordynatorów ochrony danych oraz innych specjalistów odpowiedzialnych za te kwestie w jednostkach organizacyjnych Kościoła katolickiego.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Uczelnią Collegium Intermarium oraz Instytutem Ochrony Danych Osobowych w Kościele Katolickim Bona Fama.

Publikacja
Seminarium „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”
Czytaj dalej >
Publikacja
Szkolenie: „Aktualne wyzwania prawne dla podmiotów kościelnych związane z ochroną danych osobowych”
Czytaj dalej >
Publikacja
Oferta pracy – kierownik administracyjny filii/asystent wspólnika kancelarii
Czytaj dalej >

Zachęcamy do kontaktu